[◕_◕] i am nuAng : หมาใต้ถุน ริ ไต่แตะฟ้า = ^^ =


เมื่อต้นฝนที่ผ่านมา ....ไปคลานเข่าถ่าย เปราะภูภูหลวง กันมา ความอยากจะส่องดอกไม้ก้อดีดให้กระเด็นไปหาทริปส่องดอกไม้อีกครั้ง แล้ว......ดอกไม้ลานหิน ก้อปิ๊งงงงงขึ้นมา......ผาเทิบ เมืองมุกดาหาร นี่แหละ

ว่าแล้ว ก้อ ปักทริป!! ทีนี้ มาพูดถึง เมืองมุกดาหาร กันซักหน่อย ... บอกตรงๆ ก่อนหน้านี้ รู้แค่ว่า ที่นี่มี "ภูผาเทิบ" สวรรค์ของสาวกมาโครดอกไม้บนลานหิน ... เท่านั้นจริงๆ
แต่หลังจาก ไปเยือนหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และอ่านเรื่องราวของเมืองนี้......ทึ่ง และ รุ็สึกว่า.....ทำไมเรื่องราวเหล่านี้ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย .__.? **************************************************************** ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงแขวงสะหวันนะเขต มีหมู่บ้านชุมชนใหญ่ชื่อบ้านหลวงโพนสิน ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขตในปัจจุบัน โดยมีเจ้าจันทรสุริยวงศ์ปกครอง มีบุตรชายชื่อเจ้ากินรี ซึ่งต่อมาได้ข้ามลำน้ำโขงมาฝั่งขวาที่บริเวณปากห้วยมุก สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น ณ ที่นั้น ในปี พ.ศ. 2310 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 และตั้งชื่อเมืองว่า “มุกดาหาร” อันเกิดจากศุภนิมิตรที่พบเห็นในขณะที่กำลังสร้างเมือง ชาวเมืองทั่วไปเรียกมุกดาหารว่า เมืองมุก โดยใช้การปกครองตามธรรมเนียมโบราณของหัวเมืองแถบลุ่มน้ำโขงในอาณาจักรล้านช้าง จนกระทั่งสมัย รัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกการปกครองแบบเดิมเป็นผู้ว่าราชการเมืองและทรงแต่งตั้งให้ ราชวงษ์ (แสง) บุตรพระยาศศิวงษ์ประวัติ (เมฆ) อดีตเจ้าเมืองมุกดาหาร เป็น เป็นพระจันทรเทพสุริยวงษ์ ผู้ว่าราชการเมืองมุกดาหารคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2450 เป็นอันสิ้นสุดการปกครองแบบเดิมซึ่งดำเนินมาได้ 137 ปี แห่งการปกครองตามธรรมเนียมโบราณล้านช้าง เดิมเมืองมุกดาหารมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2450 มีการปรับปรุงการปกครองมณฑลอุดรเป็นจังหวัด และเมืองมุกดาหารจึงถูกยุบเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร ขึ้นการปกครองกับจังหวัดนครพนม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารขึ้นเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ 17 ของภาคอีสาน มุกดาหารแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ว่าในอดีตเมืองมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนปลายพระราชอาณาเขต เคยถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินเป็นเครื่องราชบรรณาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ถือเสมือนหนึ่งเป็นเมืองประเทศราช ซึ่งเคยมีสองเมืองเท่านั้นในภาคอีสาน (เมืองนครพนมและเมืองมุกดาหาร) ในอดีตเมื่อร้อยปีก่อน (ก่อน ร.ศ. 112 หรือก่อน พ.ศ. 2436) เคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง จนจรดแดนญวน (รวมแขวงสะหวันนะเขตของลาวปัจจุบัน) ต่อมาได้สูญเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสไปถึงสามส่วนเมื่อ ร.ศ. 112 คงเหลือแต่ดินแดนเพียงหนึ่งส่วนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงคือ ท้องที่จังหวัดมุกดาหารในปัจจุบัน รวมเผ่าไทยมุกดาหาร
ผู้เขียนมีเจตนาจะย้อนอดีตให้ทราบถึงกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) และถิ่นฐานดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก่อนจะมารวมกันเป็นจังหวัด มุกดาหารในปัจจุบัน มิใช่จะมีเจตนาแบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เหล่านี้ ซึ่งทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ถือว่ามีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยด้วยกันทุกคน 1. ชาวไทยอีสาน เป็นชาวไทยกลุ่มใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารเช่นเดียวกับชาวไทยอีสานในจังหวัดอื่น ๆ ใน ภาคอีสานอีกหลายจังหวัด ชาวไทยอีสาน ได้สืบสานเชื้อสายต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรล้านช้าง 2. ชาวผู้ไทย คำว่า "ผู้ไทย" บางท่านมักเขียนว่า "ภูไท" ถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทยและ แคว้นสิบสองปันนา (ดินแดนส่วนเหนือของลาว และเวียดนามซึ่งติดต่อกันส่วนใต้ของประเทศจีน) ราชอาณาจักรไทยได้สูญเสียดินแดนแคว้นสิบสองจุไทยให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ. 107 (พ.ศ. 2431) 3. ไทยข่า (บรู) มีถิ่นกำเนินตั้งเดิมอยู่ในแขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงอัตปือของดินแดนลาวปัจจุบัน ซึ่งเมื่อร้อยปีก่อน (ก่อน พ.ศ. 2436) ดินแดนส่วนนี้เคยเป็นเขตของพระราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจจะสืบเชื้อสายมาจากขอมโบราณ ซึ่งเคยเป็นดินแดนของอาณาจักเจนละ ข่ามิได้เรียกตัวเองว่า "ข่า" แต่เรียกตัวเองว่า "บรู" คำว่า "ข่า" จึงเป็นชื่อที่ชาวอีสานใช้เรียกพวกบรูคำว่าบรูแปลว่าภูเขา 4. ไทยกะโซ่ บางท้องที่ก้อเรียกว่าพวก "โซ่" ถิ่นฐานดั้งเดิมของพวกกะโซ่เดิมอยู่ที่เมืองมหาชัยในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตดินแดนลาวปัจจุบัน ชาวกะโซ่อพยพมาอยู่ในเขตเมืองสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนชาวกะโซ่ซึ่งอพยพมาจากแขงอัดปือ ไปอยู่ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เรียกว่าพวก "ส่วน" หรือ "กุย" พูดภาษาเดียวกับพวกกะโซ่ 5. ชาวไทยกะเลิง ถิ่นกำเนินดั้งเดิมของชาวกะเลิงอยู่ในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตดินแดนลาว ปัจจุบันอพยพเข้ามาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นส่วนใหญ่ในท้องที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผู้ชายกะเลิงโบราณนิยมสักรูปนกที่แก้มและปล่อยผมยาวประบ่า ส่วนผู้หญิงเกล้ามวยผม ปัจจุบันผู้ชายกะเลิงที่สักขาลายขึ้นมาถึงบั้นเอวยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง เช่น ในท้องที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และในอำเภอคำชะอีที่ตำบลบ้านซ่งบางหมู่บ้าน ตำบลเหล่าสร้างถ่อบางหมู่บ้านและที่บ้านโนนสัง บ้านนาหลวง บ้านภูฮี 6. ไทยแสก ถิ่นกำเนินดั้งเดิมอยู่ที่เมืองแสก เมืองแสกปัจจุบันเป็นเมืองร้างอยู่บริเวณบ้านหนาด บ้านตองในแขวงคำม่วน ของดินแดนลาวและห่างจากชายแดนเวียตนามประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองแสกเคยอยู่ในเขตพระราชอาณาจักรไทยก่อน ร.ศ. 112 (พ.ศ.2436) ภาษาแสกเป็นภาษาไทยลาวปนภาษาญวน เพราะอยู่ใกล้ชิดติดกับแดนญวนและมีขนบธรรมเนียมของญวนติดมาอยู่ด้วย 7. ไทยย้อ ภาษาและสำเนียงชาวย้ออาจผิดเพี้ยนไปจากชาวอีสานบ้างเล็กน้อย ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวย้อมีผู้ค้นพบว่าเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนาหรือยู นนาน 8. ไทยกุลา คำว่า กุลา มาจากภาษาพม่าซึ่งแปลว่าคนต่างถิ่น กุลาคือพวกเงี้ยว หรือพวกตองซู่ในรัฐไทยใหญ่ของพม่า พวกเงี้ยวหรือตองซู่เมื่อเดินทางมาค้าขายในภาคอีสานถูกชาวอีสานตั้งชื่อให้ ใหม่ว่า "กุลา" คือคนต่างถิ่น กุลาชอบเดินทางมาค้าขายในหัวเมืองภาคอีสานแถบกลุ่มแม่น้ำโขง ในสมัยโบราณเป็นจำนวนมากจนมีชื่อเป็นอนุสรณ์ว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" ชาวกุลาชอบเร่ร่อนค้าขายโดยนำเอาผ้าแพรพรรณหรือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดทั้งเครื่องทองเหลือง เช่น ฆ้อง มีดดาบ ฯลฯ มาเร่ขายในภาคอีสานโดยเฉพาะในแถบกลุ่มแม่น้ำโขงแล้วซื้อวัวควายต้อนกลับไป พม่า
ที่มา: http://www.212cafe.com/freewebboard/viewcomment.php?aID=10749079&user=kalasin&id=218&page=2&page_limit=50แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • iamnuang
  somewhereot

  ลายธรรมชาติสวยดีครับ

  ใช่ๆๆๆๆ ธรรมชาติ ช่างสร้าง เจรง-เจรง

  โพสเมื่อ 16 ต.ค. 52 เวลา 22:03
 • iamnuang
  somewhereot

  พึ่งรู้ว่าหลายชนเผ่าที่จังหวัดนี้นะครับ

  หนึ่งก้อ เพิ่งรู้ คราวไปเยือน หอแก้วเมืองมุก นี่เหมือนกันค่ะ ทำให้ มาคิดว่า แล้วที่ผ่านมา ไปตระเวณสัมผัสชนเผ่า ตั้งกะ จีน .... เวียดนาม ... ลาว อยู่ทำไมน้อ เรา -*-

  โพสเมื่อ 16 ต.ค. 52 เวลา 22:02
 • iamnuang
  treet

  เง้อ....อย่าจิ วันนี้กำลังจะไปต่ออายุ passport แระเนี่ย เห้อ.....เสียอีก 1000 นึง T_T

  แม๋ๆๆๆๆ เสี่ยก้อ แค่นี้ ทำบ่น ที ติ๊บเด็กไซด์ไลน์ ล่ะ เต็มที่เต็มใจ ไม่บ่นซ๊ากกกกกกกกกกกคำ

  โพสเมื่อ 16 ต.ค. 52 เวลา 22:01
 • iamnuang
  treet

  กล้าพูดดดดดดดดดดดดดดดด

  มาเดากันมะ ..... แล้ว หลวงพระบาง จะเป็นยางงงงาย

  โพสเมื่อ 16 ต.ค. 52 เวลา 22:00
 • somewhereot

  ลายธรรมชาติสวยดีครับ

  โพสเมื่อ 13 ต.ค. 52 เวลา 02:26
 • somewhereot

  พึ่งรู้ว่าหลายชนเผ่าที่จังหวัดนี้นะครับ

  โพสเมื่อ 13 ต.ค. 52 เวลา 02:25
 • treet
  iamnuang

  บร้า มีคนใจร้าย ที่ไหน จะตั้งใจพาเมิงไปดูสิ่งดีวะ เดวแช่งให้ แห้ว ทริป หลวงพระบาง เลย .... นี่จิ เรียกว่า ร้ายจริง

  เง้อ....อย่าจิ วันนี้กำลังจะไปต่ออายุ passport แระเนี่ย เห้อ.....เสียอีก 1000 นึง T_T

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 20:13
 • treet
  iamnuang

  ไม่ๆๆๆ ไม่เคยมีประวัติ แบบ Chip หายคาตา แต่ครั้งไหนครั้งนั้น ออกจากเมืองเค้า ทันตาเห็นเลย อืมมมม คนดี ผีคุ้ม อ่ะนุ

  กล้าพูดดดดดดดดดดดดดดดด

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 20:12
 • iamnuang
  treet

  แล้วไอ้ คีช่า มานจะไหวมั๊ยอ่ะพี่ ผมว่า มันเป็นปุ่มๆใหญ่ๆ น่าจะลื่นหัวแตกตายตั้งแต่ก้าวแรกเลยอ่ะ

  55555 ได้อยู่เลย เหมือนใช้ สตั๊ดเดินบนหิน ไง เอิ๊กกกกก

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 05:10
 • iamnuang
  treet

  T_T จายร้าย

  บร้า มีคนใจร้าย ที่ไหน จะตั้งใจพาเมิงไปดูสิ่งดีวะ เดวแช่งให้ แห้ว ทริป หลวงพระบาง เลย .... นี่จิ เรียกว่า ร้ายจริง

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 05:09
 • iamnuang
  treet

  โห....ได้ถ่ายตั้งวันครึ่ง ถือว่าโชคดีจะโครตอ่ะพี่ แถมไม่โดนน้ำป่าดักพี่ไว้ที่โน่นอีกด้วย

  ไม่ๆๆๆ ไม่เคยมีประวัติ แบบ Chip หายคาตา แต่ครั้งไหนครั้งนั้น ออกจากเมืองเค้า ทันตาเห็นเลย อืมมมม คนดี ผีคุ้ม อ่ะนุ

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 05:08
 • treet
  iamnuang

  ตาต้น - ช่าย ลื่นโคตร แต่ ผ้าใบจีนแดง เทพโคตรๆ

  แล้วไอ้ คีช่า มานจะไหวมั๊ยอ่ะพี่ ผมว่า มันเป็นปุ่มๆใหญ่ๆ น่าจะลื่นหัวแตกตายตั้งแต่ก้าวแรกเลยอ่ะ

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 04:53
 • treet
  iamnuang

  ตาต้น - โฮะๆๆๆ แปลกอยู่แล้ว ม่ายงั้น ไม่คิดจะพาพวกเมิงไปดูร๊อกกกก ตะก้อ อด สมนะหน้า 555

  T_T จายร้าย

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 04:53
 • treet
  iamnuang

  เพราะพี่เป็นคนดี ไง สวรรค์มีตา ว่าตะว่า มีอารายจะเม้าท์อ่ะ -*- วันแรก ฝนตกไปค่อนวัน จากนั้นฟ้าก้อขาวๆ ดีเหมือนกัน แสงฟุ้งๆ อีกวัน แดดเปรี้ยงไม่มีฝนซักหยด พวกตรูแทบไหม้เป็นจุล ตะพอขึ้นรถทัวร์เท่านั้นแหละ ฝนเจ้ากรรม ตกยาวววววววววว 3-4 วัน จากนั้น เค้าก้อประกาศให้เมืองมุกเป็นเขตภัยพิบัติ ฮือออออออออออออออออออออ T______T

  โห....ได้ถ่ายตั้งวันครึ่ง ถือว่าโชคดีจะโครตอ่ะพี่ แถมไม่โดนน้ำป่าดักพี่ไว้ที่โน่นอีกด้วย

  โพสเมื่อ 12 ต.ค. 52 เวลา 04:52
 • iamnuang
  digitax

  ชอบที่นี่ เพราะได้ความรู้เยอะมากๆ

  ใช่ๆๆๆๆ ที่นี่ อ่านกันเพลินเลย

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:50
 • iamnuang
  portophd

  ผมว่าจะหาอะไรเก่าๆไปบริจาคอยู่เนี่ย

  เห็นด้วยยยยยคร๊าบ

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:50
 • iamnuang

  น้องเนศ - เดวไปล้างตา ที่ ดินแดนหลังคาโลก ก้อลืมดอกหญ้า แล้วมั๊งงงงงงง น้าฉัตร์ - ช่ายยยย ของจริง แดงเพลิงเลยนะ ภาพนี้ ก้มลงไปหมอบไม่ได้ มุมบังคับ ตาต้น - ช่าย ลื่นโคตร แต่ ผ้าใบจีนแดง เทพโคตรๆ ทั่นมะไฟ - มีโอกาส กลับมาเยือน ช่วงปลายฝน อย่าลืมแวะเข้าไปนะคะ ห่างจากตัวเมือง 6 ก.ม. เอง อาร์ต ดิ๊จิ๊ - ขอบใจจร้า ^^

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:49
 • iamnuang
  thaiphotos

  สวยใสมากๆ โบเก้สวยด้วยครับ

  ยกฟรามดี ฟรามชอบ ให้ tube ไปเลยคร้าบบบบบบ

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:46
 • iamnuang
  digitax

  ภาพนี้ สวยสุดยอด แต่กว่าจะได้ภาพนี้ได้ เห็นพี่แทบจะคลานกับพื้น ถ่ายเลย นับถือๆ ง่ะ

  555555 ช่วงท้ายๆ พี่ก้อเห็นเรา คลานต่ำเหมือนกัน นี่นา

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:46
 • iamnuang
  portophd

  ดอกหญ้าแท้ๆ แต่ถ่ายมาสวยมากๆครับ

  ดีใจ........ แม้จะเป็นแค่ ดอกหญ้า แต่ ก้อไม่ไร้ความงาม นุ

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:45
 • iamnuang

  ตาต้น - โฮะๆๆๆ แปลกอยู่แล้ว ม่ายงั้น ไม่คิดจะพาพวกเมิงไปดูร๊อกกกก ตะก้อ อด สมนะหน้า 555 อาร์ท digi - ถูกโต้งงงงงงง น้าอ้น - น้ามาลองส่องดอกไม้กะดินจิ รับรอง ชื่นี้จะติด 1 ใน 5 ทุ่ง แน่ๆ ^^

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:44
 • iamnuang

  น้องเนศ - เค้าไม่กล้า เค้ากลัวทำหินเทิบล้มอ่า -*- น้องอาร์ต - 555 จำที่มาของมุมได้ป่ะ หลบฝูงม้านุด มาหลบถ่ายไง น้าอ้น - มุมหลบมหาชน คร้าบบบบ ^^

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:42
 • iamnuang
  treet

  ฟ้ามาแล้ววววว

  เพราะพี่เป็นคนดี ไง สวรรค์มีตา ว่าตะว่า มีอารายจะเม้าท์อ่ะ -*- วันแรก ฝนตกไปค่อนวัน จากนั้นฟ้าก้อขาวๆ ดีเหมือนกัน แสงฟุ้งๆ อีกวัน แดดเปรี้ยงไม่มีฝนซักหยด พวกตรูแทบไหม้เป็นจุล ตะพอขึ้นรถทัวร์เท่านั้นแหละ ฝนเจ้ากรรม ตกยาวววววววววว 3-4 วัน จากนั้น เค้าก้อประกาศให้เมืองมุกเป็นเขตภัยพิบัติ ฮือออออออออออออออออออออ T______T

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:40
 • iamnuang
  thaiphotos

  น้าหนึ่งชอบอะไรเล็กๆน่ารักนี่เอง อิอิ

  ชอบเล็กๆ แต่ มีอย่างนึง ชอบใหญ่ๆ อิอิ

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:38
 • iamnuang

  น้องเนศ - ส่องกัน ปวดตา เลยน้า น้าฉัตร์ - อ้าว เดวนี้ ชอบหลังมากกว่าหน้าซะละ ตาต้น - เริ่มคุ้นกะมันละ เสร็จโจร น้าอ้น - ทริปนี้ ป๋มเหนื่อย + ท้อ มากๆ เลย .... ลมก้อพัดหวิวหวิว ดอกไม้กิ่งจิ๋วไหวโบกๆ เลย -*-

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:37
 • iamnuang
  thaiphotos

  เป็นวอลเปเปอร์ได้เลย

  วอลเปเปอร์ ติดหลัง ตู้เสื้อผ้า เหรอ น้า

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:34
 • iamnuang
  treet

  มากันเป็นทุ่งเลย แม่เจ้า

  ม่องนี้ เด็กๆ เลย เดินไปสุดลานมุดกะดิน ...... ถึงกะอึ้ง ตะไม่ได้ ถ่ายมา ตอนนั้น หน้ามืด + ปวดตาแล้วอ่ะ

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:34
 • iamnuang
  thaiphotos

  ผมเห็นมันน่ารักดีนะครับ เหมือนเห็ดยักษ์

  เห็ดยักษ์ = น่ารัก อืมมมม แบบนี้ แปลว่า น้าอ้น ชอบของหย่าย-หย่ายยยย

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:33
 • iamnuang
  tachatpict

  มุมโฆษณาเลยนะเนี้ยะ

  เอิ๊กกกก unseen thailand จากแดนมุก เชียวนา

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:32
 • iamnuang
  thaiphotos

  จะเอาจากุ๊ดชี่ไปทำอะไร น่าสงสัยจังเลย อิอิ

  แม๋ๆๆๆๆ พอเอ่ยถึง อะไร อ่างๆ นี่ น้าอ้น ..... พุ่งมามุงเลยน๊าาาา

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:32
 • iamnuang
  portophd

  บ้านผมเอง อะไรก็ถูกคร้าบบบ ถูกใจเลย

  โอ๊ะโอ ทั่นมะไฟ เป็น หนุ่มเมืองมุก เหรอคะ แล้ว มีเชื้อสาย ชนเผ่า บ้างป่าวเอ่ยยยยย ป๋มเห็นสาวกะโซ่ในรูป อย่างงาม เลย ^^

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:31
 • iamnuang
  treet

  ท่าจะเย็นชื่นใจ

  ช่ายเลยอ่ะ ด้านนอก ฝนตกๆ ด้านใน เปิดพัดลมโชยๆ นั่งดูทีวี กินขนม สบายยยยย

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:30
 • iamnuang
  tachatpict

  ที่พักน่าอยู่จัง..

  บอกแว้ววววว ให้ไปด้วยกัน ไม่เชื่อ 555

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:29
 • iamnuang
  toto31

  สวยจังครับ น่าไปถ่ายมาดครมากมาย

  ช่วงนี้ น่าจะกะลังดีเลย แวะไปเลยคร้าบบบบ รถทัวร์ กท - เมืองมุก ประมาณ 570 กะ ค่ารถ 2 แถวไปลงหน้า อช. อีก 40 บาท ดงดอกไม้ ก้อ มาอยู่หน้ากล้องแล้นนนน

  โพสเมื่อ 11 ต.ค. 52 เวลา 21:28
 • thaiphotos

  สวยใสมากๆ โบเก้สวยด้วยครับ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:53
 • thaiphotos

  อ๋อ ทุ่งนี้นี่เอง ไม่รู้จักมาก่อนเลยครับ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:53
 • thaiphotos

  มุมมองน่าตื่นตาจริงๆ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:52
 • thaiphotos

  ฟ้าสวยแล้ววว งามจริงๆ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:52
 • thaiphotos

  น้าหนึ่งชอบอะไรเล็กๆน่ารักนี่เอง อิอิ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:52
 • thaiphotos

  โห มุมมองสายตาดี

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:51
 • thaiphotos

  เป็นวอลเปเปอร์ได้เลย

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:50
 • thaiphotos

  ผมเห็นมันน่ารักดีนะครับ เหมือนเห็ดยักษ์

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:50
 • thaiphotos
  tthanes

  ตามมาเที่ยวมุกดาหารครับ ดูรูปแบบไม่ต้องไปเอง ประหยัดดี 300 มีทีวีด้วย เหลือเชื่อ แล้วมี จากุชชี่ อะป่าว

  จะเอาจากุ๊ดชี่ไปทำอะไร น่าสงสัยจังเลย อิอิ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:50
 • digitax

  ชอบที่นี่ เพราะได้ความรู้เยอะมากๆ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:09
 • digitax

  ชอบภาพแนว วาย จัง

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:08
 • digitax

  ภาพนี้ สวยสุดยอด แต่กว่าจะได้ภาพนี้ได้ เห็นพี่แทบจะคลานกับพื้น ถ่ายเลย นับถือๆ ง่ะ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:07
 • digitax

  เป็นทุ่งหลาดน้ำค้างเลย แต่พื้นลื่นโครต

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:05
 • digitax

  มุมนี้สวยดีอ่ะ

  โพสเมื่อ 10 ต.ค. 52 เวลา 04:04
 • portophd

  ผมว่าจะหาอะไรเก่าๆไปบริจาคอยู่เนี่ย

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 14:58
 • portophd

  สวยมากๆ amazing บ้านตัวเอง

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 14:57
 • portophd

  ดอกหญ้าแท้ๆ แต่ถ่ายมาสวยมากๆครับ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 14:57
 • portophd

  มุมสวยมากครับ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 14:56
 • portophd

  บ้านผมเอง อะไรก็ถูกคร้าบบบ ถูกใจเลย

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 14:56
 • najae1975

  ถูกดีแท้

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:39
 • treet

  ท่าจะลื่นนะนั่น เพ่หนึ่งมีหกคะมำบ้างมั๊ยอ่า

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:20
 • treet

  ดูมันขึ้นแต่ตรงขอบๆด้วยเนอะ แปลกดี

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:20
 • treet

  ฟ้ามาแล้ววววว

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:19
 • treet

  สวยง่า.......คุ้มนะเนี่ย Tube เนี่ย

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:19
 • treet

  มากันเป็นทุ่งเลย แม่เจ้า

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:19
 • treet

  ท่าจะเย็นชื่นใจ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 08:18
 • toto31

  สวยจังครับ น่าไปถ่ายมาดครมากมาย

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 07:37
 • iamnuang
  tachatpict

  อันนี้งาม เด่น ชอบ

  เพื่อนชอบ ตรูก้อ ดีใจ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 06:00
 • iamnuang
  tachatpict

  คิดว่าหอคอยบรรหาร

  บร้า.......อยู่ไกลติดน้ำโขงเลยนาว้อยยยย เฮ้ย

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:58
 • iamnuang
  tachatpict

  ลานแค่เนี้ยะ... ถ่ายดอกไม้ได้เยอะแยะเชียว

  ดอกไม้หนาแน่น แบบ 1 ตารางฟุต/20 รูป เลยอ่ะ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:57
 • tachatpict

  คิดว่าหอคอยบรรหาร

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:56
 • tachatpict

  สีแดงตัดกะพื้นได้ดีเลย

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:54
 • tachatpict

  อันนี้งาม เด่น ชอบ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:53
 • tachatpict

  ลานแค่เนี้ยะ... ถ่ายดอกไม้ได้เยอะแยะเชียว

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:52
 • tachatpict

  หลังละลายงาม

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:51
 • tachatpict

  มุมโฆษณาเลยนะเนี้ยะ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:50
 • tachatpict

  ที่พักน่าอยู่จัง..

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:50
 • iamnuang
  tthanes

  มีดุสิตาด้วย รู้สึกว่าเมืองไทยมีหลายที่นะครับ จำไม่ผิดก็ผาแต้ม กะ ทุ่งโนนสน

  ดุสิตา เป็น ดอกไม้กลุ่มดอกหญ้าค่ะ มีหลายที่เลยอ่ะ โดยเฉพาะทางอีสาน รอบเวลาบาน ไล่จาก ภูวัว หนองคาย ...... ผาเทิบ มุกดาหาร ..... ผาแต้ม อุบลฯ ..... แล้ว ค่อย เขาสมอปูน เขาใหญ่ ขาดเหลือกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพราะงั้น ช่วงชมดอกไม้ลานหิน ก้อ ยาวๆ ซัก 2-3 เดือนอ่ะค่ะ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:06
 • iamnuang
  tthanes

  เป็นแบบนี้นี่เอง

  ต้องลอง ค่ะ ต้องลอง

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:03
 • iamnuang
  tthanes

  ใสๆสวยๆมาแล้ว สวยมั่กๆ

  ฝนฉ่ำฟ้า ข้ามคืน เช้ามา ฟ้าใสแหน๋วววว ตากล้อง ดำตั่บ เลย งานนี้

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:03
 • iamnuang
  tthanes

  ภาพนี้ ตื่นเต้นมากๆ สวยขาดใจ

  ตะป๋มน่ะ ใจจะ ขาด นะ T____T

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:02
 • iamnuang
  tthanes

  ตามมาเที่ยวมุกดาหารครับ ดูรูปแบบไม่ต้องไปเอง ประหยัดดี 300 มีทีวีด้วย เหลือเชื่อ แล้วมี จากุชชี่ อะป่าว

  5555 ม่ายถึงขนาดน๊านนนนนน ตะว่า มีน้ำอุ่นด้วยนะ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 05:01
 • tthanes

  จบแระ สวัสดั

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:38
 • tthanes

  เป็นบุญตาขอรับ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:38
 • tthanes

  มีดุสิตาด้วย รู้สึกว่าเมืองไทยมีหลายที่นะครับ จำไม่ผิดก็ผาแต้ม กะ ทุ่งโนนสน

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:38
 • tthanes

  เป็นแบบนี้นี่เอง

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:37
 • tthanes

  พี่หนึ่งปีนขึ้นไปเย้ยฟ้าอะป่าว

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:37
 • tthanes

  ใสๆสวยๆมาแล้ว สวยมั่กๆ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:36
 • tthanes

  สวยละลานตา

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:36
 • tthanes

  ภาพนี้ ตื่นเต้นมากๆ สวยขาดใจ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:36
 • tthanes

  ี่นี่ไงๆ เคยเห็นแต่ในหนัง เป็นบุญตาจริงๆ

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:34
 • tthanes

  ตามมาเที่ยวมุกดาหารครับ ดูรูปแบบไม่ต้องไปเอง ประหยัดดี 300 มีทีวีด้วย เหลือเชื่อ แล้วมี จากุชชี่ อะป่าว

  โพสเมื่อ 9 ต.ค. 52 เวลา 04:34

ชวนเที่ยวเมือง ..... มุก(ดาหาร)
โพสต์เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2552
เวลา 01:12
เข้าชม 1,013 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/LbclOq