[◕_◕] i am nuAng : หมาใต้ถุน ริ ไต่แตะฟ้า = ^^ =


เมืองน่านตอนที่ 3 ......คราวนี้ชุดใหญ่เลยค่ะ ขอ-บอกว่า วัดในเมืองน่านเยอะมากกกกกกกกกกกกกกก แทบจะทุกถนน ทุกซอยก็ว่าได้ ไหว้กันหัวโนเลยเชียว เอิ๊กกกก * * * * * * * * * * เล่าเรื่องเมืองน่าน * * * * * * * * * * เมืองน่าน ในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน และแม่น้ำสาขา ในหุบเขา ทางตะวันออกของภาคเหนือ ประวัติศาสตร์เมืองน่าน เริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของพญาภูคา ศูนย์การปกครอง อยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ ของแม่น้ำย่าง ใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อน กันอยู่ ต่อมาพระยาภูคา ได้ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้างเมืองใหม่ โดย ขุนนุ่น ผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองหลวงพระบาง) และ ขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว (ปัจจุบันเป็น อำเภอหนึ่งของน่าน) ภายหลังขุนฟองถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนราชบุตรจึงได้ขึ้นครองเมืองปัวแทน ด้านพญาภูคา ครองเมืองย่างมานาน และมีอายุมากขึ้น มีความประสงค์จะให้เจ้าเก้าเถื่อนผู้หลานมาครองเมืองย่างแทน จึงให้เสนาอำมาตย์ไปเชิญ เจ้าเก้าเถื่อนเกรงใจปู่จึงยอมไปอย ู่เมืองย่างและมอบให้ชายา คือนางพญาแม่ท้าวคำปิน ดูแลรักษาเมืองปัวแทน เมื่อพญาภูคาถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนจึงครองเมืองย่างแทน ในช่วงที่เมืองปัวว่างจากผู้นำ เนื่องจากเจ้าเก้าเถื่อนไปครองเมืองย่างแทนปู่คือพญาภูคา พญางำเมืองเจ้าผู้ ครองเมืองพะเยา จึงได้ขยายอิทธิพล เข้าครอบครอง บ้านเมืองในเขตเมืองน่านทั้งหมด นางพญาแม่เท้าคำปิน พร้อมด้วยบุตรในครรภ์ ได้หลบหนี ไปอยู่บ้านห้วยแร้ง จนคลอดได้บุตรชายชื่อว่าเจ้าขุนใส เติบใหญ่ได้เป็นขุนนาง รับใช้พญาคำเมืองจนเป็นที่โปรดปราน พญางำเมืองจึงสถาปนาให้เป็น เจ้าขุนใสยศ ครองเมืองปราดภายหลังมีกำลังพลมากขึ้นจึงยกทัพ มาต่อสู้ จนหลุดพ้นจากอำนาจเมืองพะเยา และได้รับการสถาปนาเป็นพญาผานอง ขึ้นครองเมือง ปัวอย่างอิสระระหว่างปี 1865 - 1894 รวม 30 ปี จึงพิราลัย ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัว ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจน มีความสัมพันธ์ กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับพญาการเมือง มาบูชา ณ เมืองปัวด้วย พญาการเมือง ได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล จึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง พร้อมทั้งได้อพยพผู้คน จากเมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า ภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือ พญาผากองขึ้นครองแทนอยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ้าปู่เข่งครองเมืองระหว่างปี พ.ศ. 1950 - 1960 ได้สร้างวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาภู แต่สร้างไม่ทันเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน พญางั่วฬารผาสุมผู้เป็นหลาน ได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จและได้สร้าง พระพุทธรูปทองคำปางลีลา ปัจจุบันคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชกษัตริษ์นครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะครอบครองเมืองน่าน และแหล่งเกลือ บ่อมาง (ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ) ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทางภาคเหนือ จึงได้จัดกองทัพ เข้ายึด เมืองน่าน พญาอินต๊ะแก่นท้าว ไม่อาจต้านทาน ได้จึงอพยพหนีไปอาศัยอยู่ ที่เมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เมืองน่านอยู่ในครอบครองของ อาณาจักรล้านนา ได้ค่อย ๆ ซึมชับเอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนา มาไว้ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางด้านศาสนา ปรากฏศิลปกรรมแบบล้านนาเข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัย อย่างชัดเจน ดังเช่น เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง เจดีย์วัดสวนตาล เจดีย์วัดพระธาตุช้างค้ำ แม้จะเหลือส่วนฐานที่มีช้างล้อมรอบ ซึ่งเป็นลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยู่ แต่ส่วนองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงส่วนยอด เปลี่ยนเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาไปจนหมดสิ้น ในระหว่างปี พ.ศ. 2103 - 2328 เมืองน่านได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า อยู่หลายครั้งและต้องเป็นเมืองร้าง ไร้ผู้คนถึง 2 ครา คือ ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2247 - 2249 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ 2321 - 2344 ปี พ.ศ. 2331 เจ้าอัตถวรปัญโญ ได้ลงมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพื่อขอเป็น ข้าขอบขันทสีมา เจ้าอัตถวรปัญโญ หลังจากขึ้นครองเมืองน่านยังมิได้เข้าไปอยู่เมืองน่านเสียทีเดียว เนื่องจากเมืองน่าน ยังรกร้างอยู่ ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆ คือ บ้านตึ๊ดบุญเรือง เมืองงั้ว (บริเวณอำเภอนาน้อย) เมืองพ้อ (บริเวณอำเภอเวียงสา) หลังจากได้บูรณะซ่อมแซมเมืองน่านแล้ว พร้อมทั้งได้ขอพระบรมราชานุญาตกลับเข้ามาอยู่ในเมืองน่าน ในปี พ.ศ. 2344 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมืองน่านมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช เจ้าผู้ครองนครน่านในชั้นหลังทุกองค์ ต่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความเที่ยงธรรม มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้ช่วยราชการบ้านเมืองสำคัญหลายครั้งหลายคราด้วยกัน นอกจากนี้เจ้าผู้ครองนครน่าน ต่างได้ทำนุบำรุง กิจการพุทธศาสนาในเมืองน่าน และอุปถัมภ์ค้ำจูนพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ ได้สร้างธรรมนิทานชาดก การจารพระไตรปิฎกลงในคัมภีร์ใบลาน นับเป็นคัมภีร์ได้ 335 คัมภีร ์นับเป็นผูกได้ 2,606 ผูก ได้นำไปมอบให้ เมืองต่างๆ มีเมืองลำปาง เมืองลำพูน เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย และเมืองหลางพระบาง ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เลือนยศฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น "พระเจ้านครน่าน" มีพระนามปรากฏตามสุพรรณปัฏว่า "พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์" เป็นพระเจ้านครน่านองค์แรก และองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ จึงได้สร้าง หอคำ (คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซึ่งสร้างในสมัยของ เจ้าอนันตวรฤิทธิเดชฯ และด้านหน้าหอคำ มีข่วงไว้ทำหน้าที่คล้ายสนามหลวง สำหรับจัดงานพิธีต่างๆ ตลอดจนเป็นที่จัดขบวนทัพออกสู้ศึก จัดขบวนนำเสด็จหรือขบวนรักแขกเมืองสำคัญ และในปี พ.ศ. 2474 เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ถึงแก่พิราลัย ตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต่นั้นมา ส่วนหอคำได้ใช้เป็น ศาลากลางจังหวัดน่าน จนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่าน ได้มอบหอคำให้กรมศิลปากร ใช้เป็นสถานที่จัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จนกระทั่งปัจจุบัน ค้นคว้าเรียบเรียงจาก หนังสือ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน ที่มา: http://www.nan.go.th/webnan/g1/hit_nan.htmlแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • leelaryonkul
  iamnuang

  ป๋มมีอีกเป็นชุดเลยน้าอ้น เดวเอาขึ้น blog ให้คร้าบบบบบ จะได้เลือกไปใช้ได้หนุกๆ ไง

  ขอแบบที่เป็นไม้ป่าเดียวกันหน่อยครับ จะใช้กับบางคน อิอิอิ

  โพสเมื่อ 21 ม.ค. 52 เวลา 12:09
 • iamnuang
  leelaryonkul

  แวะมาถูกใจ หน้าแบบนี้ครับ ขอลอกเลียนแบบ @( >"<)@

  ป๋มมีอีกเป็นชุดเลยน้าอ้น เดวเอาขึ้น blog ให้คร้าบบบบบ จะได้เลือกไปใช้ได้หนุกๆ ไง

  โพสเมื่อ 20 ม.ค. 52 เวลา 22:29
 • leelaryonkul
  iamnuang

  ยังไม่ได้ load รูปเลยง่ะ Harddisk เต็ม จะบ้าตาย @( >"<)@

  แวะมาถูกใจ หน้าแบบนี้ครับ ขอลอกเลียนแบบ @( >"<)@

  โพสเมื่อ 20 ม.ค. 52 เวลา 21:56
 • iamnuang
  treet

  อัลบั้มนี้ ไม่โดนอิทธิพลเท่าไหร่ แล้วเพ่1 ล่ะ
  ได้มุมใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่าเอ่ย

  ยังไม่ได้ load รูปเลยง่ะ Harddisk เต็ม จะบ้าตาย @( >"<)@

  โพสเมื่อ 20 ม.ค. 52 เวลา 20:07
 • iamnuang
  leelaryonkul

  จุ๊ๆๆ ถ่าย wide กับมุมวัดมาระวังเรื่องการบิดตัวของสถาปัตยกรรมน่ะครับ ไม่เหมือน landscape ธรรมชาติ ที่บิดตัวแล้วไม่เป็นอะไร
  ไม่อย่างนั้นก็จับแก้เอียงใน ps เลยเจ้า

  ขอบคุณน้าอ้นคร้าบบบบ ป๋มจะระมัดระวัง ^__^v (สัญญา)

  โพสเมื่อ 20 ม.ค. 52 เวลา 20:01
 • treet

  อัลบั้มนี้ ไม่โดนอิทธิพลเท่าไหร่ แล้วเพ่1 ล่ะ ได้มุมใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่าเอ่ย

  โพสเมื่อ 20 ม.ค. 52 เวลา 09:47
 • leelaryonkul
  iamnuang

  แหะแหะ ช่วงนี้บ้า wide ค่ะ ติดกล้องแทนช่วง normal เลย

  17-85 นอนนิ่งๆ ในกระเป๋าเลยอ่ะ

  จุ๊ๆๆ ถ่าย wide กับมุมวัดมาระวังเรื่องการบิดตัวของสถาปัตยกรรมน่ะครับ ไม่เหมือน landscape ธรรมชาติ ที่บิดตัวแล้วไม่เป็นอะไร ไม่อย่างนั้นก็จับแก้เอียงใน ps เลยเจ้า

  โพสเมื่อ 19 ม.ค. 52 เวลา 21:07
 • leelaryonkul
  iamnuang

  มีอ่ะน้า....แต่ช่วงที่ป๋มไปถึงมันบ่ายคล้อยแล้ว แสงมานพาดมาค่อนหลัง ไม่งามดั่งใจ

  เดวไปใหม่ จะดั้นด้นไปเก็บมาเสนอค่ะ

  โอ้ว... ท่าทางจะหลงรักจริงๆ งั้นไปพรุ่งนี้เล้ยยย

  โพสเมื่อ 19 ม.ค. 52 เวลา 21:05
 • toto31

  สวยครับท่าน

  โพสเมื่อ 15 ม.ค. 52 เวลา 08:52
 • toto31

  มุมดีเลยครับ

  โพสเมื่อ 15 ม.ค. 52 เวลา 08:51
 • iamnuang

  ต้องซูมกระชากมาดูรายละเอียดอ่ะ.....85 น่ารัก ทำได้แค่โครงๆ แบบนี้แหละ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 22:03
 • treet
  iamnuang

  555 น่านแหละที่อยากสื่อ

  ก้อที่นี่....วัดสวนตาลเน่อ

  ช่างคิดจริงริ๊งงงงงงง

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:59
 • treet

  ไว้ไปดูของจริงๆ คิดกันสดๆเลยเพ่ ^^'

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:57
 • treet

  เป็นฉัตรสีเงิน 5 ชั้น ตรงฐานเป็นลายกนก สวยจะโครตอ่ะพี่

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:55
 • iamnuang

  เค้ามีสูตรด้วยนะ อยากได้มงคลแบบไหน ไหว้ด้านนั้น

  แปลกดี

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:40
 • iamnuang

  นี่ถ้าไม่กลัวสังคมติฉินนะ จะนอนถ่ายเอาตั้งกะฐานชุกชี....ถึงประตูวิหารเลย

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:39
 • iamnuang

  ให้ไว-ให้ไว

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:38
 • iamnuang

  555 น่านแหละที่อยากสื่อ

  ก้อที่นี่....วัดสวนตาลเน่อ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:38
 • iamnuang

  วัดนี้ ฝีมือช่างมอญ ไม่อ่อนช้อยเท่าช่างน่าน

  ลองสังเกตุดู

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:37
 • iamnuang

  วัดนี้ พญานาคสีสวยเลย สีทองผ่องมากๆ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:37
 • iamnuang

  ^_____^ เอาน่า-เอาน่า

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:36
 • iamnuang

  อืมม ของจริงอยู่สูงเชียวแหละ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:36
 • iamnuang

  เนี่ยๆๆ วัดเดียวกัน อันนี้แดดเช้า

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:35
 • iamnuang

  มีภาพแดดเช้าด้วย......แต่ไหง resize ภาพนี้ ม่ายรุ จำไม่ได้

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:35
 • iamnuang

  เท่ห์ ยางงงงงงาย (-.- ?)

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:34
 • iamnuang

  แหะแหะ รู้ด้วย เน่อ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:34
 • iamnuang

  ช่ายๆ มุมน่าถ่ายรูปก็เยอะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:33
 • iamnuang

  85 ทำได้แค่เนี้ย.....อยากได้ 100 up อ่า

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:33
 • iamnuang

  5555 แม่นแล่ววววว ที่อื่นไม่เคยเห็นลิ้นกระดกแดงแจ๋งี้ ส่วนใหญ่ทำเนียนเหมือนลิ้นจรเข้อ่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:32
 • iamnuang

  ฉลาดล้ำ น้องเอย

  กำแพง เต็มๆหลังเลย แบบว่าขี้เกียจเดินไปนอกรั้วอ่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:31
 • iamnuang

  เหอ......พญานาคเน่อ ไม่ใช่เสือเผ่น จะมาฮ่งโฮก อาราย

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:31
 • iamnuang

  5555 จิงดิ ไหนๆ ลองมั่ง

  อืมมมมม

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:30
 • iamnuang

  จำมุมนี้ไว้เน้อ เดวไปเก็บอีก หุหุ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:30
 • iamnuang

  วิ้งเดียว แต่ ตาแทบบอด

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:29
 • iamnuang

  ส่ิองอยู่นานอ่ะ ไม่ได้ไม่เลิก เอิ๊กกกกก

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:29
 • iamnuang

  ดีใจ-ดีใจ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:29
 • iamnuang

  จะดีเร้อ ...... รอจังหวะเค้ามานั่งอ่านเองดีก่าม๊างงงง

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:28
 • iamnuang

  ฟ้าใสแหน๋ว ส่วนตากล้องดำปี๋เลย ขอ-บอก

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:27
 • iamnuang

  เตรียมนึกมุมในวัดไว้ยังอ่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 20:16
 • panda56

  ชอบมุมนี้มากๆครับ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 08:47
 • treet

  ฟ้าตัดขาว โอ้ว ได้ใจ (อาร์เจนติน่าเลยเนอะ)

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:41
 • treet

  เอาเข้าไป ไวด์เข้าไปนะลูกพี่

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:41
 • treet

  วัดร่องขุ่นก็มีแบบนี้อยู่ด้านบนนะพี่แต่ไม่แน่ใจ ว่าลายอะไร เดี๋ยวไปรื้อ HDD ดูก่อง

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:40
 • treet

  สูงเทียมตาลเลยคร๊าบบบ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:39
 • treet

  วัดนี้ พญานาคเขียว ฟ้าสวย วิหารสวย เพอร์เฟค

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:39
 • treet

  ซุ้มประตูสวยเนอะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:37
 • treet

  โอ๊ช....แดดมันแรงจริง

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:33
 • treet

  ฟ้าใส ส่งพญานาคกับวิหารเด่นเลย

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:32
 • treet

  ไม่ยอมทิ้งลาย เอาให้ได้ทุกบั้มสินะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:32
 • treet

  ด้านล่างเก่าก่อนใครเพื่อนเลย โดนจับบ่อยกว่า

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:30
 • treet

  เกลียดเสากับสายไฟฟ้า...... แสงเข้าหน้า ส่งลายไปผนัง สวยจัง

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:29
 • treet

  เสียดายเนอะ ท่าจะไปผิดเวลาไป 6 ชม. แสงเข้าคนละด้านกับด้านหน้าเลย

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:29
 • treet

  อ่ะๆๆ เห็นขอบมืดด้วย แต่เท่ห์ดีชอบ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:28
 • treet

  เข้าใจครอปนะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:28
 • treet

  วัดนี้สวยเนอะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:27
 • treet

  เค้าแกะลายสวยดีเนอะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:26
 • treet

  นั่นๆๆ มันลิ้นพญานาค

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:26
 • treet

  ทำไมไม่เดินถอยออกมาสักหน่อยอ่ะเพ่ หรือว่าติดกำแพงแระ แม๋.....อีกสักนิ๊ดดดดเอง

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:26
 • treet

  โฮกกกกก เสียงพญานาคคำราม

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:25
 • treet

  ต้องแหงนหน้าดูรูปด้วย จะได้อารมณ์มั่กๆ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:25
 • treet

  ยอดเยี่ยมกระเทียมโทน

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:24
 • treet

  มีวิ๊งๆ พองาม

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:24
 • treet

  เป๊ะเลยนะพี่

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:23
 • treet

  ลึกลับ ลับลึก ลุ่มลึก

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:23
 • treet

  ถ้าจ้างเณรไปนั่งอ่านอะไรสักอย่างตรงประตูนะ แหล่ม....เอิ๊กกกก -*-

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:22
 • treet

  นี่มันจะไม่มีขี้เมฆสักก้อนเลยเหรอเนี่ย

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:21
 • treet

  อูีย......ก้านธูปจิ้มตาง่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 03:21
 • iamnuang

  ง่า แหม เอาน่า ท่าไม่สวยแต่ก้อได้ภาพดั่งใจเน่อ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:58
 • iamnuang

  ต้องเลือกระหว่าง ฐาน กะ ยอดช่อฟ้า อ่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:57
 • iamnuang

  แหะแหะ คลานเข่าไปหมอบอยู่ข้างพญานาคเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:56
 • iamnuang
  yellowamm

  ภาพนี้สวยมากเลยค่ะ เล็งช่องพอดีเลย

  เล็งนานเลยยยอ่ะ

  จริงๆ แล้ว เเพื่อนชี้มุมให้อ่ะค่ะ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:54
 • iamnuang

  อุอุ.......เอ๊า แล้วมาพาลอาราย อีตา 2 โหล

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:53
 • iamnuang

  ขอบคุณคร้าบบบบ

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:51
 • iamnuang

  เหอเหอ.....เข้าใกล้ก่านี้ม่ายด้าย ก้านธูปจิ้มเลนส์

  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 52 เวลา 00:50
 • oohpic

  สวยนุ ที่นี่อ่ะ จำได้...

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:16
 • oohpic

  นึกท่าพี่ถ่ายภาพนี้ออกเลยอ่ะ คริคริ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:15
 • oohpic

  โอ้ว สวยมากภาพนี้ ชอบหลาย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:14
 • oohpic

  ลวดลายงดงามสุดพรรณนา

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:12
 • oohpic

  ชอบ ชอบ ชอบุมนี้มาก แต่เสียดายฐานไม่ครบอ่ะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:10
 • oohpic

  สื่อออกมาได้อลังการมากเลย สุดยอด

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:10
 • oohpic

  ภาพนี้เป็นแนวสวยดี ชอบ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:09
 • oohpic

  มุมมองเหลือรับประทานเจงๆ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:08
 • oohpic

  มุมนี้สวยหลาย ลวดลายแจ่ม

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:07
 • oohpic

  วายเข้าไป ทำไมไม่ถ่าย 2 shot ให้หงายหลังไปเห็นพระประธานด้วยเลยล่ะ ชิ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:07
 • oohpic

  เปิดมาที่วัดนี้ ชอบๆ สวยดี

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:06
 • oohpic

  นั่น นั่น เปิดมาก้อเล่นมุมกล้องก่อนเลยน๊า...

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:05
 • iamnuang

  ต้องลองนะ นู๋แอ๋ม......สนับสนุน

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 22:00
 • yellowamm

  ลายสวยงามมาก

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:34
 • yellowamm

  อยากไปถ่ายวัดบ้างจัง ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ อิอิ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:34
 • yellowamm

  นี่ก็อลังการมุมจริง ๆ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:33
 • yellowamm

  ดูแล้วอลังการมาก

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:33
 • yellowamm

  ภาพนี้สวยมากเลยค่ะ เล็งช่องพอดีเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:33
 • yellowamm

  มุมมองเยี่ยมตลอดเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:32
 • yellowamm

  ฟ้าสวยมากเลยค่ะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:32
 • iamnuang

  ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า นี่เป็น 1 ในแรงบันดาลใจของวัดร่องขุ่นด้วยนะคะ ท่านจิตรกรใหญ่มาวนเวียนเมืองนี้อยู่นานเป็นปีเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:27
 • iamnuang

  กร๊ากกกกกกกกกกกกก เอียงได้ใจเลยช่่ายมะ น้า

  rotate แก้หลายรูปจัด เลย ขรี้เกียจอ่ะ......เลยปรากฎต่อสาธารณะแบบนี้

  อายนะเนี่ยยยย >_

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:25
 • iamnuang
  leelaryonkul

  หุหุหุ กะจะบอกว่าสวยเพอร์เฟคเลย
  บิดเบี้ยวจากมุมไวด์ก็จับแก้โลดครับ

  แหะแหะ....... วายด์ ว๊ายย วายด์ อ่ะเนอะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:24
 • iamnuang
  tthanes

  วัดนี้คงเป็นวัดเดียวในน่าน ที่รูปทรงไม่บิดเบี้ยว ใช่มั๊ยครับ

  แหมๆๆๆๆ น้าเนศอ่ะ.......

  เลี้ยวป๋มจะพยายามใหม่ ตามคำแนะนคร้าบบบบบบ "น่าน....งามถูกใจ ไปอีก"

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:23
 • iamnuang

  วัดพญาภู เลยน้า อยู่ใกล้ๆ เรือนจำกลางเมืองน่าน

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:22
 • iamnuang

  แหะแหะ ช่วงนี้บ้า wide ค่ะ ติดกล้องแทนช่วง normal เลย

  17-85 นอนนิ่งๆ ในกระเป๋าเลยอ่ะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:21
 • iamnuang

  ฮรี่ฮรี่.....ดอกไม้สีสด ศรีทนไม่ด้ายยยย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:20
 • iamnuang

  มีอ่ะน้า....แต่ช่วงที่ป๋มไปถึงมันบ่ายคล้อยแล้ว แสงมานพาดมาค่อนหลัง ไม่งามดั่งใจ

  เดวไปใหม่ จะดั้นด้นไปเก็บมาเสนอค่ะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:20
 • iamnuang

  เนอะ เนอะ ^___^

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:18
 • iamnuang

  แหมๆๆๆ คิดเหมือนกันเลยน้า วัดนี้ป๋มใช้เวลานานนนนนนนนมาก กว่าเพื่อนจะลากออกมาได้

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:18
 • iamnuang

  ถ้ามีโอกาส น้าอ้นอย่าลืมไปเมืองนี้นะคะ รับรองน้าจะหลงในเสน่ห์เค้า เหมือนป๋ม

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:17
 • iamnuang

  ดีใจ-ดีใจ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:16
 • iamnuang

  จึ๋ยยส์ น้ารู้ได้ไงอ่ะ (-_- )?

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:16
 • iamnuang

  ยืนจดๆ จ้องๆ อยู่พักนึง....ถูกใจแนวต้นไม้กะเสาหอไตร อารายมานจะพอดีขนาดนั้น

  แช้ก!

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:15
 • iamnuang

  รูปนี้ ส่องอยู่นานนนนนนน กว่าจะเข้าเหลี่ยมได้ เมื่อยหลัง ปวดคอเลยอ่ะ

  แต่ออกมาแล้ว ชอบบบบเป็นการส่วนตัว

  แหะแหะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:14
 • iamnuang
  leelaryonkul

  หามุมมองและองค์ประกอบมาได้น่าสนใจมากๆเลย

  ขอบคุณค่า ( ^.^)/

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:13
 • iamnuang

  ช่วงที่ไปนั่งหลบร้อน.....คนน้อยเลยเวลาส่องนู่น นั่น นี่ เยอะอ่ะค่ะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:12
 • iamnuang
  leelaryonkul

  พรุ่งนี้จะไปลำปางล่ะ อิอิอิ ชอบถ่ายวัด

  ลำปาง.......น้าอ้น ไปวัดจองคำป่าวคะ

  เจอที่เมืองโบราณ สวยขนาดดดด เก็บมาฝากโตยหนา เดินทางปลอดภัยนะคะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 20:11
 • leelaryonkul

  ภาพจบนี้สวยมากมายเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:48
 • leelaryonkul

  เกิดอยากเอียงเหรอครับ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:48
 • leelaryonkul
  tthanes

  วัดนี้คงเป็นวัดเดียวในน่าน ที่รูปทรงไม่บิดเบี้ยว ใช่มั๊ยครับ

  หุหุหุ กะจะบอกว่าสวยเพอร์เฟคเลย บิดเบี้ยวจากมุมไวด์ก็จับแก้โลดครับ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:47
 • leelaryonkul

  ประตูก็สวยโอ้.......

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:46
 • leelaryonkul

  สีสวย มุมสวยครับ จับแก้ Distortion in PS สิครับ รับรองงามๆๆ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:46
 • leelaryonkul

  ความโรแมนซ์ มาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เอง

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:45
 • leelaryonkul

  มีภาพหอไตรล้วนๆไหมครับ ชอบมากมายเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:44
 • leelaryonkul

  สวยมากๆๆๆๆ อยากไปอีกแล้ววววววว

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:43
 • leelaryonkul

  นี่ก็ชอบมากมาย แต่ละลวดลายนั้นช่างงดงาม

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:43
 • leelaryonkul

  ช่างฝีมือเค้าเยี่ยมจริงๆ ผมสงสัยว่าถ้าเกิดเสียหาย จะมีช่างมาทำได้เหมือนของเดิมไหม เพราะฉะนั้นต้องเก็บภาพมาไว้ก่อนเลย ยิงกระหน่ำครับ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:43
 • leelaryonkul

  ครอปมุมไม้สลักลายมาสวย มีเกร็ดความรู้มาด้วย ภาพศิลปะไทยที่จะเป็นประวัติศาสตร์ ชอบมากมายครับ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:42
 • leelaryonkul

  เล่นมุมสวยงามมากมาย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:40
 • leelaryonkul

  อลังการครับ สิงโตซ้ายคือตัวผู้ ขวาคือตัวเมีย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:40
 • leelaryonkul

  แสงเงาภาพนี้กินขาดไปเลยครับ สวยสุดยอด

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:39
 • leelaryonkul

  สวยจริงๆครับ ภาพที่ชวนมอง ศิลปะที่วิจิตรมากๆเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:39
 • leelaryonkul

  หามุมมองและองค์ประกอบมาได้น่าสนใจมากๆเลย

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:38
 • leelaryonkul

  โอ้แสงสาดส่องเข้ามา สวยงามครับ เข้ามาแอบหามุมมองดีๆบ้างล่ะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:37
 • leelaryonkul

  พรุ่งนี้จะไปลำปางล่ะ อิอิอิ ชอบถ่ายวัด

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 08:37
 • iamnuang
  tthanes

  สวยมาก ศิลปะคู่คนไทยไปอีกนาน

  ถ้าศิลปะสวยๆ เหล่านี้ มีผู้สืบทอดในรุ่นต่อๆ ไป คงดีไม่น้อย

  ไม่รู้ว่า ศิลปะช่างน่าน จะมีผู้สืบทอดรึป่าว นี่สิคะ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 06:38
 • iamnuang
  tthanes

  ทริปนี้ทัวร์ ไหว้พระ 90 วัดหรอครับ หุหุ

  55555 กราบพระกันหัวโนเลย น้าเนศ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 06:36
 • tthanes

  สวยงามมากๆเลยโปรหนึ่ง

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 05:13
 • tthanes

  วัดนี้คงเป็นวัดเดียวในน่าน ที่รูปทรงไม่บิดเบี้ยว ใช่มั๊ยครับ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 05:12
 • tthanes

  สวยมาก ศิลปะคู่คนไทยไปอีกนาน

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 05:09
 • tthanes

  ทริปนี้ทัวร์ ไหว้พระ 90 วัดหรอครับ หุหุ

  โพสเมื่อ 13 ม.ค. 52 เวลา 05:08

เที่ยวเท่ห์ๆ กับเสน่ห์เมืองน่าน-ยิงสลุด..ชุดเที่ยววัด
โพสต์เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2552
เวลา 00:14
เข้าชม 1,308 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/c8aWlI